Po maturitě na chemické průmyslovce začala cestovat. O přírodu a obzvlášť o rostliny měla vždy zájem. Během svého desetiletého pobytu v různých zemích světa navštívila rozličné botanické zahrady, zúčastnila se exkurzí v přírodních rezervacích. Měla tak možnost spatřit řadu rostlin v jejich přirozeném prostředí.

Původním povoláním je farmaceutická laborantka. Na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně vystudovala obor fytotechnika, ochrana rostlin a následně obor Speciální produkce rostlinná. Během studia se na domovské univerzitě a na zahraničních stážích zabývala vědecko-výzkumnou činností se zaměřením na pěstování a kvalitu léčivých, aromatických a kořeninových rostlin.

Pracovala jako vedoucí laboratoře pro kontrolu kvality léčivých rostlin, dále jako samostatný vývojový pracovník v potravinářství. Delší dobu pracovala jako vysokoškolská učitelka a vědecko-výzkumná pracovnice. Působila v mezinárodních i tuzemských profesních organizacích a svazech, přednášela v zahraničí. Po rodičovské dovolené nastoupila jako vývojová pracovnice pro společnost vyrábějící čajové a kávové speciality, následně zde zastávala pozici vedoucí vývoje.

Aromaterapie ji začala zajímat během zahraničních stáží ve Skotsku, jejími učiteli a tutory byli Dr. Kateřina Svoboda Brooker a prof. John D. Brooker. Aromaterapii využívá zejména v rodině. Zajímá se o ovlivnění psychiky pomocí silic. Absolvovala základní senzorické zkoušky pro hodnotitele potravin dle ISO normy.

Ve volném čase s rodinou pěstovala léčivé rostliny, výrobky z nich nabízela na farmářských trzích. Absolvovala kurz pro farmáře a kuchaře.