Vyučuje předměty

Aromaterapie v péči o duši
Konzultace k závěrečným pracím

Kontakt

barbora@aromaterapie.cz

Profesně se věnuje aromaterapii od roku 1990.

Aromaterapii se věnuje i jako lektorka a autorka odborných publikací a článků. Je zakladatelkou Asociace českých aromaterapeutů a Institutu aromaterapie, spoluautorkou knihy „Praktická aromaterapie“, autorkou knihy Aromaterapie pro duševní pohodu a mnoha odborných textů.

Vystudovala PF UK, obor speciální pedagogika, FF UK obor andragogika a personální řízení, PVŠPS, obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Na Pražské psychoterapeutické fakultě absolvovala úplné studium psychoterapie a Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii, v dynamické a hlubině orientované psychoterapii. V rámci doplňující vzdělání absolvovala například kurz Grafologie, výcvik Práce s Traumatem a krizová intervence, Koučování v kontextu organizačního rozvoje, výcvik Mediace a výcvik Supervize ČIS.

Pracuje jako aromaterapeut, psychoterapeut a supervizor sociální a terapeutické práce.