Vystudovala PF UK, obor speciální pedagogika, FF UK obor andragogika a personální řízení, PVŠPS, obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Na Pražské psychoterapeutické fakultě absolvovala úplné studium psychoterapie a Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii, v dynamické a hlubině orientované psychoterapii. V rámci doplňující vzdělání absolvovala například kurz Grafologie, výcvik Práce s Traumatem a krizová intervence, Koučování v kontextu organizačního rozvoje, výcvik Mediace a výcvik Supervize ČIS.

Od roku 1986 se věnuje aromaterapii jako lektorka a autorka odborných publikací a článků. Je jedním ze zakladatelů Asociace českých aromaterapeutů a Institutu aromaterapie, spoluautorkou knihy „Praktická aromaterapie“.

Pracuje jako psychoterapeut a supervizor sociální a terapeutické práce. Poskytuje individuální psychosociální poradenství, skupinovou práci s dětmi, mladistvými a handicapovanými, práci s firemními týmy, koučování, mediaci (jako zapsaný mediátor Ministerstva spravedlnosti), individuální, týmovou a manažerskou supervizi. Věnuje se také humanitární a rozvojové činnosti.