Vystudovala na FTVS UK obor fyzioterapie se zaměřením na funkční poruchy pohybového systému. Absolvovala kurz Vojtovy reflexní lokomoce, techniky mobilizace páteře a periferních kloubů u Prof. Lewita, kurz léčby funkční ženské sterility dle L. Mojžíšové, kurz reflexní terapie u J. Patakyho. Je absolventkou 1. školy tradiční čínské medicíny se specializací na akupunkturu.

Pracovala jako fyzioterapeutka v nemocnici na lůžkovém oddělení i v ambulantní péči. V současné době provozuje soukromou praxi, ve které spojuje znalosti ze západní a východní medicíny. Vede také pravidelné lekce fyzioterapeutického cvičení zaměřené na odstranění svalových dysbalancí a nácvik správných pohybových vzorců.