Dr. Kateřina Svoboda (BSc Hons, PhD)Vyučuje předmět: Rostlinné silice I. a II.

Vystudovala VŠZ v Praze, obor fyziologie rostlin, doktorát získala na Farmaceutické
fakultě Glasgow University ve Skotsku, kde následně 28 let přednášela na katedře biologie rostlin. Zde také vedla výzkum aromatických a léčivých rostlin se specializací na fyziologii, biochemii a molekulární biologii.
Publikovala 80 odborných prací o aromatických rostlinách a měla 70 přednášek
na odborných konferencích.

Strávila rok v Japonsku, kam se později několikrát vrátila, a kde pracovala na výzkumu bioaktivity sekundárních metabolitů
z aromatických rostlin.

Je častým hostem mezinárodních konferencí po celém světě a mimo jiné vyučuje na Institutu Aromaterapie v Praze.