Postupně Vám představíme hosty letošní konference. Sobotní program otevírá úžasná žena Dr. Kateřina Svobodová Brooker BSc Hons, PhD. s příspěvkem Léta dospívaní: ÉO a jejich využití v tomto životním období – rešerše z odborné literatury. A kdo tuto dámu nezná, tak zde něco o ní.
🌺Dr. Kateřina Svobodová Brooker BSc Hons, PhD.
Vystudovala VŠZ v Praze, obor fyziologie rostlin, doktorát získala na Farmaceutické fakultě Glasgow University ve Skotsku, kde následně 28 let přednášela na katedře biologie rostlin.
Zde také vedla výzkum aromatických a léčivých rostlin se specializací na fyziologii, biochemii a molekulární biologii. Vedla řadu diplomových a doktorandských prací na oddělení botaniky a biochemie.
Publikovala 80 odborných prací o aromatických rostlinách a měla 70 přednášek na mezinárodních konferencích. Pracovala jako odborný poradce pro BHTA (British Herb Trade Association) a jako vědecký redaktor pro CAB Abstracts Aromatic and Medicinal Plants (Commonwealth Agriculture Bureau).
Mimo jiné strávila rok v Japonsku, kam se později několikrát vrátila, a kde pracovala na výzkumu bioaktivity sekundárních metabolitů z aromatických rostlin.