Bevin CLARE_BLOG
Bevin Clare, M. S., R. H., CNS, je klinická fytoterapeutka, odbornice na výživu a profesorka Klinické bylinné medicíny na Maryland University of Integrative Health (Marylandské univerzitě integrativního zdraví).

Má magisterský titul v oboru infekční choroby z London School of Hygiene and Tropical Medicine (Londýnská škola hygieny a tropické medicíny), působí jako odborná asistentka na College of Pharmacy (Farmaceutické fakultě) v Massachusetts a přednáší na New York Chiropractic College (Škola chiropraxe v New Yorku).
Bevin studovala bylinnou medicínu na mnoha místech světa. Své znalosti tradičního užití rostlin propojuje s moderní vědou a současnou strategií zdravotní péče ve své klinické praxi a školeních pro zdravotníky.
Bevin je prezidentkou Cechu amerických bylinářů, největší organizace profesionálních klinických fytoterapeutů v USA. Vytvořila program Herbal Clinic for All (Klinika bylinné medicíny pro všechny), který poskytuje bezplatnou bylinnou medicínu od roku 2007.
Je členkou správní rady United Plant Savers (Svaz ochránců rostlin), která se zabývá ochranou ohrožených léčivých rostlin v Severní Americe.
———————————————————————————
Bevin Clare, M.S., R.H., CNS je hlavní přednášející
XXI. Mezinárodní aromaterapeutické konference
5.- 6. listopadu 2016 v Praze v
HOTELU AMARILIS.