jureckova

Osobnostní profil:

ve své práci se orientuje zejména na souvislosti mezi psychickým a somatickým stavem člověka  a to vše v kontextu jeho podmínek  (jak z úhlu ekonomického, vztahového či životního prostředí)

Dosažené vzdělání:

ODBORNÁ AROMATERAPEUTKA  (AČA 2006)
PSYCHOLOŽKA (FF UP Olomouc  1997)
MASÉRKA (Improv Brno 1096)

Doplňkové kurzy

Kurz Aromapsychodiagnostiky  ( Ludmila Guba),
Kurz „Pomoz sám sobě“ ( Boris Tichanovskij),
Feng shui (Ing. arch. Dana Růžičková),
Kurz  Reiky ( RNDr. Jarmila Riegrová),
kurz Nordic walking ( Nordic sport Brno),
Aromaterapeutické konference AČA

Pracovní zkušenosti:

Od roku  1997 do odchodu na mateřskou zastávala místo psychologa na speciálním pedagogickém centru v Mohelnici. V průběhu mateřské dovolené se začala více věnovat masážím a věcem kolem nich. Zdravotní potíže ji popostrčili ke zvýšenému zájmu o „aletrnativní“ způsoby léčby. A to zejména k aromaterapii. Po vystudování Institutu aromaterapie (roku  2006) působí jako odborná aromaterapeutka, psycholožka a masérka. Krátce pracovala pro Lázně Teplice nad Bečvou a pro další organizace. Ale pro  komplexnost, se kterou se snaží s klientem pracovat, nebylo v těchto zařízeních místo.

Lektorská činnost:

Osvětové přednášky,
Přednášky pro mateřská centra (od 2006), Přednáška pro Akademii třetího věku Lipník nad Bečvou,  Aromaterapie pro psychology UP – ČASP – zájmová přednáška,  Aromaterapie v pedagogické praxi – víkendový workshop v rámci projektu Pedagogika v praxi na UP Olomouc (http://www.pvp.upol.cz/uvahy), externista PdF UP Olomouc na katedře antropologie a zdravovědy., externí lektor aromaterapie firmy Foreve Living

osobní webové stránky: aroma-masaze.eu