Od roku 2021 je členská základna vedena pod Odbornou společností české aromaterapie (OSČA).

Členem OSČA se může stát fyzická osoba starší 18 let.

Rozlišujeme tři úrovně členství – čestné, odborné a zájmové členství.

Čestné členství

Čestné členství se uděluje významným osobnostem v oboru aromaterapie, za významný přínos české aromaterapii či za dlouholetou činnost v oblasti české aromaterapie. O udělení čestného členství rozhoduje Rada spolku. Čestné členství se uděluje na dobu dvou let a může být uděleno opakovaně. Čestný člen je osvobozen od členských příspěvků. Čestný člen se podílí na odborných činnostech spolku.

Návrhy na udělení čestného členství můžete zasílat na adresu lenka@aromaterapie.cz.

Odborné členství

Odborným členem se může stát osoba s patřičným vzděláním v oboru aromaterapie. Odborným členem se také může stát student/ka Institutu aromaterapie, a to nejvýše na dobu 2 let od zahájení studia.

Přihlásit se ke členství můžete zde. V případě dotazů kontaktujte prosím Lenku Kalivodovou na adrese lenka@aromaterapie.cz.

Podmínky členství:
 • dostatečné vzdělání, praxe v oboru aromaterapie
  O udělení odborného členství rozhoduje Rada spolku OSČA. Min. požadavky jsou:
  • ukončené vzdělání v oboru aromaterapie v rozsahu min. 200 hodin (dokládají se složené zkoušky v rámci studia),
  • závěrečná práce (např. Case Studies na mezinárodních školách) nebo aktivní praxe s využíváním aromaterapie
 • souhlas s etickým kodexem
 • členský poplatek pro rok 2022: 1.000 Kč
Výhody pro členy:
 • uveřejnění v seznamu odborných členů na www.aromaterapie.cz včetně možnosti umístění odkazu na svůj osobní profil
 • informace o akcích, kurzech a novinkách
 • přístup do členské sekce www.aromaterapie.cz
 • přístup do odborné databáze
 • sleva na vzdělávací akce 15 %
 • výhody u našich partnerů

Zájmové členství

Zájmovým členem se může stát kterákoliv fyzická osoba.

Přihlásit se ke členství můžete zde. V případě dotazů kontaktujte prosím Lenku Kalivodovou na adrese lenka@aromaterapie.cz.

Podmínky členství:
 • členský poplatek pro rok 2022: 700 Kč
Výhody pro členy:
 • informace o akcích, kurzech a novinkách
 • přístup do členské sekce www.aromaterapie.cz
 • sleva na vzdělávací akce 10 %
 • výhody u našich partnerů