Od roku 2021 přechází členská základna pod Odbornou společnost české aromaterapie, suborganizaci Asociace českých aromaterapeutů.

Rozlišujeme tři úrovně členství – čestné, odborné a zájmové členství.

Čestné členství

Čestné členství se uděluje významným osobnostem v oboru aromaterapie, za významný přínos české aromaterapii či za dlouholetou činnost v oblasti české aromaterapie. O udělení čestného členství rozhoduje Rada spolku. Čestné členství se uděluje na dobu dvou let a může být uděleno opakovaně. Čestný člen je osvobozen od členských příspěvků. Čestný člen se podílí na odborných činnostech spolku.

Návrhy na udělení čestného členství můžete zasílat na adresu lenka@aromaterapie.cz.

Odborné členství

Odborným členem se může stát fyzická osoba s patřičným vzděláním v oboru aromaterapie (např. OA, PA, DA). Odborným členem se také může stát student/ka Institutu aromaterapie, a to nejvýše na dobu 2 let od zahájení studia. O přidělení odborného členství rozhoduje Rada spolku.

V případě zájmu o členství kontaktujte, prosím, Lenku Kalivodovou na adrese lenka@aromaterapie.cz.

Podmínky členství:
  • doklad o ukončeném vzdělání v oboru aromaterapie – absolventi Institutu aromaterapie doklad dodávat nemusí
  • členský poplatek pro rok 2021: 500,- Kč
Výhody pro členy:

Zájmové členství

Zájmovým členem se může stát kterákoliv fyzická osoba.

V případě zájmu o členství kontaktujte, prosím, Lenku Kalivodovou na adrese lenka@aromaterapie.cz.

Podmínky členství:
  • členský poplatek pro rok 2021: 500,- Kč
Výhody pro členy: