Práva akreditovaného lektora AČA

 • opravňuje k zastupování AČA při výuce
 • AČA doporučuje lektora na vyžádání zájemcům o vzdělávání i v aromaterapii ve vzdělávacích centrech po celé ČR a SR

Povinnosti akreditovaného lektora AČA

 • dokončené studium Institutu aromaterapie nebo akreditované školy
 • zaplacený roční příspěvek AČA
 • respektování etického kodexu AČA

Udělení akreditace probíhá ve dvou krocích:

 • 1. krok

  Složení zkoušky před komisí složenou nejméně ze čtyř členů. Zkouška trvá cca 1,5 hodiny a zahrnuje přezkoušení z odborných znalostí aromaterapie i odborných znalostí v konkrétním oboru, na který se chce uchazeč specializovat.
  Jednorázový poplatek za tuto zkoušku je 2500 Kč

 • 2. krok

  Následuje po úspěšně složené zkoušce.
  Aktivní odučení látky v praxi pod dozorem lektora AČA.
  Jednorázový poplatek za tuto zkoušku je 2500 Kč.

Jak spolupráce bude probíhat?

Formy spolupráce mezi AČA a akreditovaným lektorem:

 • 1/ kurz pořádaný AČA:

  AČA vypíše kurz, zajistí prostory, evidenci zájemců, certifikáty, pomůcky, lektor bude najat na akci za sjednaný lektorský honorář + příspěvek na cestovné + úhrada pomůcek pro výuku (100 Kč na jednoho účastníka)

 • 2/ kurz pořádaný akreditovaným lektorem a certifikovaný AČA:

  lektor uspořádá vlastní kurz včetně zajištění prostor, evidence zájemců i pomůcek, AČA dodá za úplatu certifikáty (jednotná úprava). Poplatek za tisk certifikátů a propagaci je 150 Kč za každého účastníka kurzu.

V obou případech výše bude AČA kurz propagovat mezi svými akcemi na WEBU AČA i FB.