Sídlo firmy a korespondenční adresa:

Materia Aromatica, z.s.
Jagellonská 1609/1
130 00 Praha 3, Česká republika

 • L20660 vedená u Městského soudu v Praze
 • IČ: 22834231
 • Nejsme plátci DPH

Provozní doba:

Provozní doba dle objednávek, po předchozí domluvě.

Obchodní podmínky pro nákup služeb

Rezervace na akci (kurz, seminář, přednášku), dále jen akce, je návrhem smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb vzniká v okamžiku potvrzení rezervace na akci prodávajícím.

Platby

Platby probíhají převodem z účtu na základě objednávky, kterou klient obdrží e-mailem na základě jeho internetové přihlášky.

Splatnost

 1. Standardní splatnost je 14 dní od vyplnění webové přihlášky bez ohledu na datum zahájení akce.
 2. Pozdější splatnost je věcí individuální oboustranné dohody.
 3. V případě, že je přihláška na akci provedena méně než 14 dní před akcí, je splatnost kurzovného kratší než 14 dní.
 4. Veškeré objednávky jsou závazné a řídí se občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.
 5. Objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Elektronická přihláška na akci je považována za závaznou a vztahují se na ni storno podmínky v tomto znění.

Storno podmínky

 • při stornu akce ze strany klienta:

 1. Storno do 14 dnů před zahájením akce – klientovi je účtován administrativní poplatek ve výši 300,- Kč.
 2. Storno 13-7 dní před zahájením akce – klientovi je účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny akce.
 3. Storno méně než 7 dnů či neučiní-li klient storno vůbec a na akci, na kterou byl závazně přihlášen, se nedostaví – klientovi je účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny akce.
 4. V případě souhlasu klienta je možné celou zaplacenou částku převést na pozdější termín dané akce nebo akci jinou. Klientovi je v takovém případě účtován administrativní poplatek ve výši 300,-.
 5. Klient taktéž může za sebe pověřit jinou osobu k účasti na akci v daném termínu, či v náhradním termínu akce.
 6. Storno akce je platné výhradně písemnou formou – e-mailem z e-mailové adresy totožné s e-mailovou adresou uvedenou v elektronické přihlášce na adresu kurzy@aromaterapie.cz a vychází se z data odeslání storna klientem. Účinnost storna nastává až po potvrzení storna ze strany provozovatele učiněné stejnou formou jako bylo učiněno storno ze strany klienta.
 7. Klient má v souladu s § 1820 občanského zákoníku právo odstoupit bez udání důvodů od uzavřené smlouvy (závazné objednávky akce), a to do 14 dnů od provedení závazné objednávky akce. Odstoupení od smlouvy je platné výhradně písemnou formou – e-mailem na adresu kurzy@aromaterapie.cz. Vychází se z data doručení tohoto odstoupení zpět provozovateli a podléhá storno podmínkám.
 • při stornu akce ze strany organizátora:

 1. V případě zrušení akce ze strany organizátora má klient nárok na vrácení platby ve výši 100 %. Vrácení proběhne nejpozději do 30 dnů od storna akce.