Sídlo firmy a korespondenční adresa:

Asociace českých aromaterapeutů, z.s.,
Jagellonská 1
130 00 Praha 3, Česká republika

  • zapsané v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L7788
  • IČ 65992261
  • Nejsme plátci DPH

Provozní doba:

• na objednávku po předchozí domluvě

Obchodní podmínky pro nákup služeb

rezervace na akci (kurz, seminář, přednášku), dále jen akce, je návrhem smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb vzniká v okamžiku potvrzení rezervace na akci prodávajícím.

Platba akce probíhá:

1. složenkou typu C na adresu sídla firmy (viz. výše)
2. převodem z účtu na základě objednávky, kterou klient obdrží emailem na základě jeho internetové přihlášky
3. v hotovosti při zahájení akce u (pouze v případě, že se jedná o přihlášení na akci těsně před zahájením akce – např.2 dny před zahájením)

Splatnost kurzovného:

1. Standardní splatnost kurzovného je 14 dní od vyplnění webové přihlášky bez ohledu na datum zahájení akce.
2. Pozdější splatnost je věcí individuální oboustranné dohody.
3. V případě, že je přihláška na akci provedena méně než 14 dní před akcí, je splatnost kurzovného kratší než 14 dní.
4. Veškeré objednávky jsou závazné a řídí se občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.
5. Objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Elektronická přihláška na akci je považována za závaznou a vztahují se na ni storno podmínky v tomto znění (a to i tehdy, neodešle-li platbu složenkou podle propozic).

Storno podmínky při stornu akce ze strany klienta:

1. storno do 14 dnů před zahájením akce – administrativní storno poplatek 300,- Kč,
2. storno 13-7 dní před zahájením akce – 50% z ceny akce,
3. storno méně než 7 dnů či neučiní-li klient storno vůbec a na akci, na kterou byl závazně přihlášen, se nedostaví – 100% z ceny akce,
4. v případě souhlasu klienta je možné celou zaplacenou částku převést na pozdější termín dané akce nebo akci jinou (nutno zaplatit 300,- Kč administrativní poplatek),
7. klient taktéž může za sebe pověřit jinou osobu k účasti na akci v daném termínu, či v náhradním termínu akce,
8. storno akce je platné výhradně písemnou formou – dopisem (na adresu sídla firmy) nebo emailem z emailové adresy totožné s emailovou adresou uvedenou v elektronické přihlášce (na adresu: radka@aromaterapie.cz) a vychází se z data odeslání storna klientem. Účinnost storna nastává až po potvrzení storna ze strany provozovatele učiněné stejnou formou jako bylo učiněno storno ze strany klienta,
9. klient má v souladu s § 1820 občanského zákoníku právo odstoupit bez udání důvodů od uzavřené smlouvy (závazné objednávky akce a to do 14 dnů od provedení závazné objednávky akce. Odstoupení od smlouvy je platné výhradně písemnou formou – dopisem (na adresu sídla firmy) nebo emailem (na adresu: radka@aromaterapie.cz). Vychází se z data doručení tohoto odstoupení zpět prodejci-provozovateli a podléhá storno podmínkám.

Storno podmínky při stornu akce ze strany organizátora:

1. v případě zrušení akce ze strany organizátora má klient nárok na vrácení platby ve výši 100%. Vrácení proběhne nejpozději do 30 dnů od storna akce.