Články

Přednášející na konferenci 2019: Adéla Zrubecká

Na co se těšíš letos v létě? Já se každý rok těším na léto a v létě se těším z léta. Je to pro mě čas, kdy moje vlastní solární elektrárna čerpá zásoby na zimu. Takže se raduji z tepla, slunce, dlouhých večerů venku, z trávy, kvetoucích luk, bylin na zahrádce i všude kolem, z plodů a vůní. Jsem takový […]

Více...

Vyhlásenie IFPA k vnútornému užívanie esenciálnych olejov a k používaniu neriedených esenciálnych olejov.

Vážení členovia, chce opätovne potvrdiť svoje stanovisko ohľadom užívania esenciálnych olejov vnútorne, ako aj aplikáciu neriedených esenciálnych olejov, a to v súlade s jej pôvodným odporúčaní pre svojich členov z marca 2015. Stanovisko IFPA ostáva nezmenené a IFPA neschvaľuje užívanie esenciálnych olejov vnútorne a ani ich aplikáciu bez riedenia, pokiaľ ju nevykoná odborný praktik kvalifikovaný na príslušnej úrovni  1 alebo 2, […]

Více...

Přednášející na konferenci 2019: Petr Novák

Téma na konferenci: Kultivace partnerství a sexuální energie jako jedna z cest Tao Jsem Petr Novák a mým bohatstvím je má rodina a moji přátelé. Mým bláznovstvím je TČM (tradiční čínská medicína) a jsem v něm šťastný. Je to jeden z mých zdrojů hledání boha, vyšších principů a touze po moudrosti a možná i strachem před duchovní […]

Více...

Přednášející na konferenci 2019: Veronika Němcová

Téma na konferenci: Od mýtů a legend po pragmatická vysvětlení – Byliny, které provází ženu jejím životním cyklem Veronika Němcová je vášnivou milovnicí přírody, za kterou se odstěhovala i se svojí rodinou do západního Tyrolska, kde působí na poli aromaterapie jako masérka a aromapečovatelka. V České republice absolvovala Institut aromaterapie v Praze a několikero masérských kurzů. Zúčastnila […]

Více...

Přednášející na konferenci 2019: Ing. Marie Jakešová

Téma na konferenci: Vztah mezi mužem a ženou Marie Jakešová je psychoterapeutka, trenérka a lektorka vzdělávání dospělých. Připravuje a vede dlouhodobé i kratší zážitkové kurzy se zaměřením na sebeřízení a širokou škálu nejrůznějších sociálních dovedností, dále tréninky pro manažery a specialisty v komerční sféře i další cílové skupiny v rámci projektů ESF a neziskového sektoru. […]

Více...

Symbolika Zeleného muže

Symbolika Zeleného muže nám dnes připomíná propojenost člověka s přírodou, je jako prostředník při hledání přirozené, prapůvodní podstaty v člověku, a také jako průvodce na cestě k nalezení harmonie s přírodním světem, je vyobrazením nikdy nekončícího cyklu zrození, života a smrti. Přináší smrt, ale i život. Konec vždy znamenal nový začátek. Stejně jako večer slunce […]

Více...

Vliv vůní na lidskou psychiku – rozhovor s farmaceutka Ass.-Prof. Dr. Iris Stappen

Vliv vůní na lidskou psychiku – rozhovor s farmaceutka Ass. – Prof. Dr. Iris Stappen Aromaterapie je v sousedním Rakousku zaběhlá mnohem více, než u nás. S úspěchem ji tam aplikují lékaři i ošetřovatelé. Éterické oleje voní v pečovatelských domech, porodnicích, ale i na psychiatrických klinikách. tu prověřuje také tým vědců na Vídeňské univerzitě. K […]

Více...

Pohled na „ego“ očima Tradiční čínské medicíny (TČM)

Úvaha Co je Ego? Pojem ego, neboli „já“, se řídí principem reality a vyrovnává působení složky sociální (superego) a pudové (id), je vědomé i předvědomé, a výsledkem jeho činnosti je naše chování. (wikipedie) Co je Shen? Shen (神) je podle TČM odpovědný za myšlení, vhled, paměť, citový život, vědomí, emoce, poznávání, spánek, inteligence, moudrost, nápady. Shen označuje komplex všech pěti duševních částí lidské bytosti. Shen je […]

Více...

Jak se může projevovat (Jungův) stín? Může být těžké poznat a unést svůj stín?

Například tím, že jsme agresivní a svůj stín se snažíme doslova přeřvat kritikou druhých. To se nevyhýbá ani skupinám lidí – zvláště tam, kde se jedná o něco ušlechtilého např. duchovní nebo zdravotní záležitosti. Jeden smutný příklad pýchy a podvědomého strachu v lékařských kruzích: Co mělo vliv na smrt (dnes slavného) čtyřicetisedmiletého muže? Bylo to […]

Více...

Fascinující svět aromatických rostlin II.

Pro extrakci rostlinných aromatických látek se používají čtyři hlavní metody: Destilace Mechanické oddělení – lisování Extrakce rozpouštědly Extrakce CO2 Kvalitativní a kvantitativní složení a organoleptické vlastnosti produktu závisí na izolačním postupu. Destilací při zvýšených teplotách dochází k transformaci termolabilních látek, extrakty mohou obsahovat větší množství netěkavých složek a různá rozpouštědla poskytují různé konečné výsledky. Destilace […]

Více...

Fascinující svět aromatických rostlin

Externí sekreční struktury Většina listů a mnoho bylinných stonků, květů, plodů a semen má na svém povrchu trichomy různých druhů. Tyto mohou být ne-žláznaté (neprodukují éterické oleje, ale ukládají různé soli, vodu nebo jiný organický materiál) a žláznaté (produkují a uchovávají éterické oleje). Podle jejich morfologie mohou být jednobuněčné nebo mnohobuněčné a vytváří komplikované rozvětvené […]

Více...
Novější články - Starší články